Spotkanie wspólnotowe 10.10.23

Tym razem spotkanie rozpoczęło się Różańcem przed Najświętszym Sakramentem, po którym uczestniczyliśmy we wspólnotowej Mszy Świętej.

Grupka drugiego stopnia kobiet przygotowała poczęstunek, do którego trafiliśmy przez remontowaną klatkę schodową (super, kolejne odcinki Domu Parafialnego w remoncie, będzie pięknie). Panie zadbały o obfity i smaczny poczęstunek. Dziękujemy 🙂

Kolejne elementy naszego wieczoru to modlitwa dziękczynno-uwielbieniowa ze wspólnotowym śpiewem, następnie ogłoszenia lidera Antka S. i zaproszenie do udziału w konferencji. Przygotowała i poprowadziła ją Agnieszka Balewska.

Zaczęło się refleksyjnie, w zadumie i dzieleniu się z sąsiadem; za co jestem wdzięczna/wdzięczny Panu Bogu? Potem już było duuużo radości, gdyż temat konferencji to: „Stworzeni dla radości Boga”.

Agnieszka swoją witalnością z pomocą Ducha Świętego zaraziła nas radością, Bożą radością. Usłyszeliśmy, że Pan Bóg stworzył nas dla swojej radości. Jednak, żebyśmy mogli w niej trwać, potrzebne jest budowanie relacji z Panem Bogiem. Bóg uśmiecha się, gdy, jesteśmy Mu całkowicie posłuszni, czyli wtedy, gdy całkowicie Mu zaufamy. Wówczas będziemy dzielili się z Nim swoim życiem, rozważali Jego Słowo, które zachęca nas do przyjaźni z Bogiem. Przyjacielowi zaś powierza się tajemnice, przebywa się z Nim, dzieli wszystkim, co nas spotyka i staje się przed Nim w Prawdzie. Z Przyjacielem buduje się relacje. Dlatego warto zapragnąć przyjaźnić się z Panem Bogiem ponad wszystko inne.

Przykład Noego pokazuje, że można stracić wszystko, a jednocześnie zyskać tak wiele. Wystarczy zawierzyć i zaufać.  Pan Bóg w naszym życiu dokonuje małe i wielkie cuda, mamy tylko je dostrzec i w nich uwielbiać Pana.  Dlaczego? Bo Bóg nas stworzył, by objawić Swoją Chwałę.

Bardzo dziękujemy Agnieszce za konferencję. Niech słowa naszego księdza Grzegorza, który podsumował konferencję, by słowa, które usłyszeliśmy nie były tylko pustosłowiem, ale aby przejawiały się postawą  naszej codzienności. Niech słowa psalmu będą mottem naszego życia: Ps. 34, 4-5 „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał…”

OGŁOSZENIA:

  1. Dziękujemy osobom zaangażowanym w posługę przy kursach APLHA.
  2. Potrzebne są jeszcze osoby, które chciałyby pomóc przy sporządzaniu posiłków do więzienia. Wracamy koszty. Zgłoszenia prosimy kierować do Antka lub Lidki.
  3. Na spotkaniu rady ruchów wspólnotowych naszej diecezji dowiedzieliśmy się, że będą organizowane obchody stulecia powstania diecezji łomżyńskiej. Jest propozycja zgłaszania przez wspólnoty pomysłów w jaki sposób można by uczcić te obchody. Propozycje zgłaszamy do końca roku do zarządu naszej wspólnoty.
  4. Dom parafialny jest zajęty w dniach 20-21 października od godziny 17.00
  5. W pierwsze piątki m-ca spotyka się grupa dalszego wzrostu – dotyczy osób po 3 stopniu formacji. Osobą odpowiedzialną jest Sławka.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...