Spotkanie wspólnotowe 11.06.2024

Za nami ostatnie otwarte spotkanie wspólnoty Theoforos w roku formacyjnym 2023/2024. Jeszcze tylko pielgrzymka do Niepokalanowa, gdzie Matce Bożej podziękujemy za wszelkie łaski i prowadzenie w trwaniu na drodze ku duchowemu rozwojowi.

Nasza wspólnotowa Msza Święta, której przewodniczył ks. Grzegorz Kierski, rozpoczęła spotkanie. Następnie z Katedry udaliśmy się do Domu Parafialnego i doświadczyliśmy, że nadchodzące spotkanie musi być wyjątkowe. Przyjechali bowiem na nie przedstawiciele z oddziałów naszej wspólnoty z Ostrołęki, Wyszkowa
i miła niespodzianka… z Małkini – ks. Jacek Dąbrowski.

Modlitwa uwielbienia wprowadziła nas w WYBORY. Spotkanie poświęcone było wyłonieniu nowego lidera i zarządu naszego łomżyńskiego oddziału Theoforos. Dziękując za posługę dotychczasowego zarządu i lidera, prosiliśmy Pana Boga, by prowadził nas w tych decyzjach, byśmy kierując się dobrem wspólnoty, wybrali odpowiedzialnych, pełniących ofiarnie służbę w jedności z Bogiem.

W procedury i zasady obowiązujące w czasie wyborów zgodnych z zapisami
w Statucie Stowarzyszenia Theofors, wprowadził nas Damian Kowalski z oddziału ostrołęckiego. Do końca głosowania i wyborów, pilnował kart, głosujących i procedur. Dziękujemy Panu Bogu za Damiana i Jego profesjonalizm. Spontanicznie wybrana komisja skrutacyjna dzielnie mu pomagała.

Po dwuetapowym głosowaniu wybrano nowego lidera- Madzię Mieczkowską. Następnie spośród 55 osób znajdujących się na liście członków zwyczajnych, został wybrany siedmioosobowy zarząd w składzie: Lidia Choińska, Piotr Czyżewski, Janusz Ejsmont, Sławomira Głasek, Grażyna Kołodziejska, Antoni Strumiłowski, Milena Tomczyńska.

Dziękujemy Panu Bogu za nowego lidera i zarząd. Prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo, prowadzenie i obdarowanie potrzebnymi do posług darami Ducha Świętego. Nowi odpowiedzialni zostali wybrani na najbliższe 3 lata i rozpoczynają posługę w nowym roku formacyjnym 2024/2025, we wrześniu.

Dziękujemy Damianowi i komisji skrutacyjnej (Ani, Eli I Adamowi) za okazaną pomoc. Słowa piosenki oddają trud nowych wyzwań, które stoją przed liderem
i zarządem:

Posyłam was na pracę bez nagrody
Na ciężki, twardy i niewdzięczny trud,
Niezrozumienie, drwiny i obmowy.
Posyłam was przydawać do mych trzód.

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...