Spotkanie wspólnotowe 13.06.23


Za nami ostatnie otwarte spotkanie wspólnotowe w tym roku formacyjnym. Wprawdzie będziemy integrowali się 24.06.2023 r. przy grillu, ale to już inny temat…
Dziś w Oktawie Bożego Ciała, rozpoczęliśmy nasze spotkanie Eucharystią; śpiewanymi psalmami eucharystycznymi, procesją z Najświętszym Ciałem Jezusa Chrystusa i Litanią do Najświętszego Serca Jezusa. To szczególny czas w kalendarzu liturgicznym, który ma wprowadzać nas w Najświętsze Tajemnice.
„Sław Języku Tajemnice Ciała i Krwi Twojej…..” To nie tylko słowa pieśni, to rozumienie znaczenia co wydarzyło się 2000 tysiące lat temu w Wieczerniku, co wydarza się na każdej Mszy Świętej. Czy jesteśmy tego świadomi?
Po krótkich ogłoszeniach i życzeniach z okazji imienin naszego lidera Antka S, ks. dr Zbigniew Skuza odniósł się w swojej konferencji do tajemnicy Eucharystii. Nie sposób powtórzyć wysłuchanej konferencji. Jedno wybrzmiewało z każdego słowa ks. Zbigniewa, że każda Eucharystia to żywa Ofiara Jezusa Chrystusa. Każda Eucharystia to pro-egzystencja; gdy Jezus oddaje siebie mówiąc: „Żyję dla Was i umieram dla Was.”
Eucharystia to Światło w ciemności. Już w Starym Testamencie można znaleźć zapowiedź tej świętej Ofiary np. w Rdz 14, 17-20, Wj 16,3-8.13-16, Iz 25.1-10 czy Ps 23.
Eucharystia to fundament życia Kościoła. W tej Oktawie Bożego Ciała pomyśl, czy uczestnicząc na Mszy Świętej rozumiesz, co się dzieje na Ołtarzu? Czy rozumiesz, że tam Jezus Chrystus oddając za Ciebie życie, pozwala Ci spożywać prawdziwe Swoje Ciało?
Panie Boże, trudno to ogarnąć, trudno to zrozumieć. Daj mi łaskę przeżywania każdej Eucharystii, jakby to było moja pierwsza, jedyna i ostatnia.
AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...