Spotkanie wspólnotowe 14.05.2024

Tego dnia w Liturgii Kościoła wspominaliśmy św. Macieja, który został powołany do grona Apostołów po zdradzie Judasza. Pan Bóg przypomina nam również, że to: „nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”.

Niektórzy z nas jeszcze przed Eucharystią uczestniczyli w Różańcu, który w każdy wtorek prowadzi nasza wspólnota (zwykle jest to Zosia i Adam).Po Mszy Świętej mogliśmy uczestniczyć przed Najświętszym Sakramentem w Nabożeństwie Majowym i nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Ten czas to najważniejszy moment każdego naszego spotkania otwartego.

Po uczcie duchowej I stopień grupki pań zaprosił wszystkich na poczęstunek, za który bardzo serdecznie dziękujemy . Diakonia uwielbienia i scholka poprowadziła modlitwę, po niej w zastępstwie za lidera Lidia Ch. i ksiądz Grzegorz przedstawili ogłoszenia, serdecznie zachęcając wszystkich do udziału w planowanych najbliższych dziełach wspólnoty.

Gościliśmy z konferencją księdza Zbigniewa Skuzę, który kontynuował cykl spotkań „Na wzór Chrystusa… Chrystusowe życie naszym życiem”. Tym razem naszą uwagę skupił na jednym z tytułów Pana Jezusa „JA JESTEM”. Tak Pan Jezus Chrystus między innymi mówi o Sobie w czasie Modlitwy Arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Janowej. Żebyśmy mieli pełen obraz i zrozumieli znaczenie tych słów, prelegent odniósł się do księgi Wyjścia, gdzie Pan Bóg na pytanie Mojżesza o Jego imię odpowiada „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Dla Żydów imię miało ogromne znaczenie, niosło tożsamość człowieka. Pan Bóg odkrywając Swoje imię, odkrywa Swoją tożsamość:

  • Jestem, który Jestem Będący.
  • Jestem, który Byłem.
  • Jestem, który Będę i nigdy Być nie przestanę.

Ten fragment z ks. Wj 3,13-15 to jeden z najważniejszych fragmentów Starego Testamentu. Kiedy Pan Jezus mówi „JESTEM” pokazuje Swoją tożsamość, Swoje ubóstwienie. Natomiast Jezusowe „JA JESTEM”, które kilkakrotnie możemy odnaleźć w Nowym Testamencie odczytujemy w znaczeniu porównawczym. Wtedy Pan Jezus Chrystus mówi o sobie, że JEST:

  • „chlebem życia” (J 6, 35.41.48.51)
  • „światłością świata” (J 8, 12)
  • „bramą owiec” (J 10, 7.9)
  • „dobrym pasterzem” (J 10, 11.14)
  • „zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25)
  • „drogą prawdą i życiem” (J 14, 6)
  • Krzewem winnym” (J 15,1.5)

Bogu niech będą dzięki za posługę księdza Zbigniewa Skuzy. Swoją wdzięczność okazujemy nie tylko w naszych modlitwach, ale okazaliśmy dziękując za tą i wszystkie konferencje w całym roku formacyjnym, składając na Jego ręce nasze podziękowania i skromny podarunek. Niech Pan Go błogosławi i prowadzi drogami świętości.

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...