Spotkanie wspólnotowe 14.11.2023 r.

Jesienny listopad każdego roku nastraja do zadumy i refleksji. Tym razem po wspólnotowym różańcu, jak zwykle prowadzonym przez niestrudzoną Zosię i Adama, przystąpiliśmy do stołu Pana, który miał dla nas przygotowane Słowo o nieśmiertelności sprawiedliwych (Mdr 2,23-3.9).

Mszę Świętą celebrowali kapłani ks. Hubert i ks. Marcin. Dobrze byłoby, żebyśmy nasze spotkania wspólnotowe zaczynali właśnie Eucharystią, która, jak to powiedział ks. Zbigniew Skuza: „Ona jest najważniejsza, nic ważniejszego już się po Mszy Świętej nie wydarzy”.

Naszą integrację, czas dla bliźniego umiliła nam grupka męska trzeciego stopnia, przygotowując poczęstunek w kawiarence. Tym razem panowie postawili na męskie jedzenie, m.in. obok pysznego smalcu były kiszone ogórki i…. piękna dekoracja stołu. Panowie postawiliście wysoką poprzeczkę, dziękujemy😊

A potem…czas modlitwy, śpiewu i zatrzymania. Nasz Pan obiecał nam, że jeśli gromadzimy się w Jego imię, On jest pośród nas. Chwała Ci, Panie, za Twoją obecność.

Krótkie ogłoszenia naszego lidera Antka i oczekiwana konferencja księdza Z. Skuzy, na którą kolejny raz przyszła również grupka Odnowy w Duchu Świętym. Zawsze cieszymy się ich obecnością.

Konferencję ksiądz rozpoczął od przypomnienia głównego tematu naszych spotkań „Na wzór Chrystusa… Chrystusowe życie naszym życiem”. Prowadzący odniósł się do wspomnianej listopadowej zadumy, przypominając ludowe powiedzenie, jakże aktualne w każdym czasie:                   „Idź na cmentarz, to się opamiętasz”. Już w momencie naszych narodzin nasz zegar tyka, przybliża nas do godziny naszego odejścia, naszej śmierci. Dlatego warto przypomnieć sobie, po co tu żyjemy i jaki jest sens tego życia.

Odpowiedź znajdujemy w J. 17,3 „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. To przez Niego – Jezusa przyszło zbawienie. To w Nim mamy odkupienie. W czasie konferencji mogliśmy poznawać kolejne fragmenty Pisma Świętego, które dobitnie podkreślały tę prawdę. Ksiądz Zbigniew wyjaśniał, że tytuł Zbawiciel ma wiele znaczeń, ale w Biblii jest zastrzeżony tylko dla Boga. To śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa daje nam gwarancję, że idziemy ku życiu, życiu wiecznemu. Dla Boga rodzimy się, dla Niego żyjemy i dla Niego umieramy.

„Krzyż stoi w miejscu, a świat się kręci”- niech te słowa skłonią nas do zadumy w ten jesienny, listopadowy czas. Dziękujemy księdzu Zbigniewowi za kolejne mądre słowa, które poruszają serce. Czekamy na następne spotkanie wspólnotowe, kolejne konferencje, kolejne odkrywanie Prawdy.  Błogosław nam, Panie, na ten czas zadumy, ale też wykonywania naszych zadań, do których nas powołujesz każdego dnia.

Link do konferencji: https://youtu.be/lCKv4u6kV7I

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...