Spotkanie wspólnotowe 23.04.2024

Naszemu kolejnemu spotkaniu towarzyszył święty Wojciech, misjonarz, męczennik i patron Polski. Koncelebrowana Msza Święta za jego wstawiennictwem rozpoczęła nasze co dwutygodniowe spotkanie otwarte. Postać męczennika, misjonarza wpisała się nie przypadkowo w temat konferencji, którą przygotowała i wygłosiła Milenka Tomczyńska.

Zanim jednak wysłuchaliśmy konferencji, zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez I stopień grupki męskiej. Bardzo dziękujemy za obfity i smaczny pokarm dla ciała, Panowie . Następnie otrzymaliśmy garść bieżących informacji i ogłoszeń wspólnotowych. Diakonia uwielbienia ze scholką poprowadziła nas w modlitwie.

W czasie konferencji na temat „Powołani do ewangelizacji” byliśmy przeprowadzeni przez treści zawarte w Słowie Bożym, Katechizmie Kościoła Katolickiego, adhortacjach papieży, które mówią nam wprost: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Nasza wspólnota to Theoforos – czyli ludzie niosący Boga. Misją zarówno naszej wspólnoty jak i Kościoła Katolickiego jest ewangelizacja. Ma ona początek w naszym sercu, byśmy napełnieni Duchem Świętym mogli nieść Boga w swoich najbliższych rodzinach, miejscach nauki, pracy, środowisku, w którym na co dzień żyjemy i pracujemy. Mamy być narzędziem i orędziem Pana Boga, dlatego przez nas, nasze życie, postawę mamy świadczyć o Jezusie, Prawdzie i Miłości Boga do każdego człowieka.

Gdyby Apostołowie nie zostali obdarowani Duchem Świętym, gdyby nie poszli na cały świat, by głosić Ewangelię, próżna byłaby nasza wiara. Jeśli jesteś zewangelizowany- ewangelizujesz. Prosta Boża zasada. Ksiądz Grzegorz przypomniał nam, że każdy z nas ma swoje miejsce we wspólnocie. Każda posługa jest konieczna i ważna. Pytanie, czy odkryliśmy swoje miejsce w tej wspólnocie. Dziękujemy Milence za trud głoszenia, Sławkowi O. za świadectwo życia i nawrócenia. Chwała Panu!

Mamy misję, misję niesienia Boga: „Dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się Nim z ludźmi dzielić”.

Amen

Amen

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...