Spotkanie wspólnotowe 23.05.2023 r.

„Oto jest dzień, który dał nam Pan” tymi słowami rozpoczęliśmy Mszę Świętą. Pan przygotował duchową Ucztę, którą przeżywaliśmy wspólnie z dziećmi pierwszokomunijnymi, w okresie ich białego tygodnia. Dziecięca prostota, która towarzyszyła im w czasie dzielenia się swoim świadectwem przeżywania I Komunii Świętej mogłaby nas wiele nauczyć. Oto niektóre z nich; „jestem radośniejsza”, „cieszę się, że mogłam przyjąć Ciało Jezusa Chrystusa”, „mam pokój i radość”, „jestem silniejsza”. Uczmy się od nich tej dziecięcej ufności.

Kolejnym punktem naszego wspólnotowego spotkania była modlitwa uwielbienia. Mieliśmy też okazję do wypowiedzenia i wyśpiewania życzeń naszemu pasterzowi  
ks. Jackowi Dąbrowskiemu, który 25.05.2023 r. będzie świętował 21 rocznicę świeceń kapłańskich. To wielka radość  być prowadzoną trzódką tak zacnego kapłana. Niech Pan Bóg obdarza naszego przewodnika potrzebnymi łaskami i uświęca w kapłaństwie.

Konferencję na to spotkanie przygotowała Grażynka Kołodziejska, przybliżając temat „Duchowa dojrzałość”. Żeby rozwijać się duchowo, trzeba wzrastać. Żebyśmy mogli wzrastać, trzeba unikać pewnych zachowań, umieć radzić sobie ze swoimi emocjami, poznawać siebie, budować relacje ze sobą, z ludźmi i z Panem Bogiem. Duchowy rozwój we wspólnocie, życiu codziennym, w pracy, czy w rodzinie; to przede wszystkim właściwa postawa chrześcijanina, który życiem ewangelizuje. Św. Franciszek powiedział: „Ewangelizuj zawsze, słów używaj czasami”. Pan Bóg powołuje nas do służby, posługi. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest grzeszny. Przykłady powołanych; Mojżesz, Dawid, Apostołowie pokazują, że Pan naprawdę powołuje grzeszników. Dzięki łasce, ale też naszej pracy nad sobą i zaufaniu Panu możemy rozwijać się duchowo. 

Dziękujemy Panu Bogu za konferencję, która pokazała, jak ważne, ale i obszerne są to zagadnienia. Zatrzymaj się i zastanów, jak przebiega Twój rozwój duchowy, na jakim jesteś etapie?

 „Dlatego więc właśnie dołożywszy całej pilności, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania  powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość… To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy.  W ten sposób szeroko stanie przed Wami otworem wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego  i Zbawcy Jezusa Chrystusa”. 2P 1,5-7, 10b-11

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...