Spotkanie wspólnotowe 24.10.2023 r.

Niektórzy z nas rozpoczęli to spotkanie udziałem w modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem, prowadzonej przez przedstawicieli naszej wspólnoty Theoforos – Zosię i Adama. Dziękujemy za każdy różaniec i Waszą modlitwę.

Msza Święta, koncelebrowana pod przewodnictwem  księdza Grzegorza, który zwrócił uwagę na nasze „oczekiwanie”. Wspomniał, że każdego dnia w czasie wieczornego apelu wielu z nas śpiewa „Jestem, pamiętam czuwam”. Człowiek wierzący, to człowiek oczekiwania. Pięknym przykładem do naśladowania tego oczekiwania jest Najświętsza Maria Panna, która w cichości serca oczekiwała… Uczmy się od niej tej pięknej postawy.

Tradycyjnie po Mszy Świętej udaliśmy się do Domu Parafialnego, w którym czekał na wszystkich poczęstunek przygotowany przez grupkę kobiet II stopnia. Dziękujemy serdecznie za Waszą posługę. Pełni radości z dobrego posiłku udaliśmy się do salki, gdzie mieliśmy okazję podziękować, wzywać Ducha Świętego i uwielbić Boga

Lider w telegraficznym skrócie przypomniał ogłoszenia, by oddać głos specjalnemu gościowi tego wieczora, księdzu dr Zbigniewowi Skuzie. Nasz seminaryjny biblista, rozpoczął tegoroczny cykl spotkań na tematem „Na wzór Chrystusa… Chrystusowe życie naszym życiem”. Każde kolejne spotkanie ma być odsłoną i poznawaniem Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne konferencje. Księdzu Zbigniewowi bardzo dziękujemy, że wśród licznych obowiązków znajduje czas na te jakże cenne spotkania z żywą wiarą.

Konferencji towarzyszył obraz Jezusa Chrystusa obmywającego w czasie ostatniej wieczerzy uczniom nogi. Bardzo wymowny, zmuszający do zadumy i refleksji. Ksiądz Skuza rozpoczął od  Listu do Hebrajczyków 13, 8, gdzie czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”. To słowo „dzisiaj” pojawia się kilka razy w Ewangelii, nie pojawia się przypadkowo. Ono nam mówi, że Jezus Chrystus działa tu i teraz, działa ten sam od zawsze „na wieki”.

Benedykt XVI pisał : „ Jezus Chrystus stanowi centrum naszej wiary..” Mamy patrzeć na Jezusa. Gdy tracimy Go z oczu, tracimy z Nim relację, wchodzimy w grzech, zwątpienie, lęki. Za przykładem świętego Piotra, który szedł do Jezusa po jeziorze widzimy, że szedł dotąd, dopóki patrzył na Jezusa. W momencie, kiedy jego wzrok skierował się na wodę i gwiazdy, zaczął tonąć. Trwając przy Bogu, budując relację z Jezusem, Synem Bożym, patrząc w Jego oblicze trwamy w Jego Miłosiernej Miłości. Jezus Chrystus to osoba. Z ludźmi budujemy relacje. Mamy budować ją przede wszystkim z Jezusem Chrystusem. Cytując Papieża Benedykta XVI powtórzmy: „Tylko doświadczenia piękna, bliskości i miłości Jezusa umożliwia poznanie Go..”

W Jezusie wszystko jest nauką: słowa, czyny, milczenia, miłosierdzie, upomnienie, wszystko. Postawa i zachowanie Jezusa były dla Jemu współczesnych ludzi potężną rewolucją. Może za bardzo się do niej przyzwyczailiśmy. Przywykliśmy już do treści, które słyszymy po raz kolejny w Kościele? Ksiądz Z. Skuza zapraszał nas do odkrywania na nowo Ewangelii i Żywego Słowa. Jeśli mamy przeżyć naszą wiarę jako coś niebanalnego, mamy wrócić do Jezusa Chrystusa i patrzeć na Niego z bliska, skracając dystans. Tak jak zbliżamy się do przyjaciela, tak mamy zbliżyć się do Niego, mamy się zaprzyjaźnić z samym Jezusem Chrystusem. Po co? Żebyśmy mogli uczyć się Jego życia, uczyć się żyć w Nim i z Nim. To tylko wybrane fragmenty z konferencji księdza Zbigniewa Skuzy. Jeśli zainspirowały Ciebie, przyjdź na spotkanie  i posłuchaj na żywo.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy księdzu Zbyszkowi za włożony trud w przygotowanie i poprowadzenie konferencji. Niech te treści w nas pracują, aby mogły przynieść obfite owoce.

Amen  

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...