Spotkanie wspólnotowe 26.03.2024

Tym razem otwarte spotkanie naszej wspólnoty Theoforos przypadło w Wielkim Tygodniu. Po koncelebrowanej Mszy Świętej, udaliśmy się do Domu Parafialnego. Tam czekała niespodzianka, nie mieliśmy żadnego poczęstunku. To znak, że rozpoczęliśmy post już w Wielkim Tygodniu.

Po modlitwie i uwielbieniu (nietypowo, bo w kręgu), w zastępstwie za chorego lidera (życzymy Ci Antku zdrowia), ogłoszenia przedstawiła Lidia. Diakonia charytatywna podziękowała w imieniu Sióstr Benedyktynek za pomoc i wsparcie. Udało się zebrać 810 zł, za które zakupiono środki czystości. Siostry pełne wdzięczności, radości i życzliwości dziękowały wspólnocie i obiecały w naszej intencji modlitwę.

Na spotkaniu nie było nas zbyt wiele osób, a szkoda bo zaproponowany temat konferencji odkrywał ważne treści „Ukształtowany by służyć Bogu”. Konferencję przygotowała i wygłosiła Grażynka Kołodziejska. Jej podsumowanie można streścić w tych punktach:

  1. Każdy z nas jest powołany do służby. Służyć możemy w każdym miejscu, do którego posyła nas Pan Bóg. Służyć możemy każdemu, do kogo posyła nas Pan Bóg. Jeśli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Pana, to również w naszej codziennej posłudze, tak jak Jezus Chrystus przyszedł na świat dla nas, tak i my mamy żyć dla innych. (Ef 2.10)
  2. Pan Bóg nie pozostawia nas samych w naszych posługach. Uzdalnia nas, obdarza różnymi talentami, które mamy wykorzystać do posługi bliźniemu, tak jakbyśmy służyli samemu Bogu. W każdej posłudze nie jest najważniejsza nasza praca, ale osoba, której służymy. (Rz 12. 3-8)
  3. Mamy to czynić z miłością, dlaczego? Pan Bóg kocha każdego, również tych do których nas posyła. (Rz 12. 9-11)
  4. Nie będzie nam lekko. Napotkamy różne trudności, przeszkody (grzech, zranienie, zniewolenie). Jednak nie jesteśmy sami, jest z nami Ktoś potężniejszy, jest z nami sam Stwórca – Pan Bóg. Z Nim możemy wszystko. (2 Kor.12. 9-10)

Dziękujemy Grażynce za posługę dzielenia się tymi treściami. Również nasza posługa ma przynosić owoce. Zastanówmy się, jak długo jesteśmy we wspólnocie, w co się angażujemy, w jakich diakoniach posługujemy, czy posługa przynosi radość i najważniejsze –czy przynosi owoce? Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana, życzmy sobie nawzajem, byśmy odkrywali swoje uzdolnienia, talenty i posługiwali nimi w pracy, rodzinie i naszej wspólnocie.

Pan Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!!!

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...