Spotkanie wspólnotowe 27.02.2024

Za nami 2 tygodnie Wielkiego Postu. W tym szczególnym czasie otwarte spotkanie wspólnoty Theoforos rozpoczęła Liturgia Święta, celebrowana przez naszego opiekuna księdza Grzegorza Kierskiego.

Nasz stały schemat spotkań został zachowany. Poczęstunek (chwila dla brata/przyjaciela), modlitwa – prowadzona przez diakonię modlitwy i scholkę, ogłoszenia (w tym aktualne informacje w sprawie wakacyjnych rekolekcji) i konferencja. Na uwagę zasługuje poczęstunek przygotowany przez grupkę pań trzeciego stopnia, które zaskoczyły wszystkich przygotowaną pizzą (Zosia w swoim fartuszku robiła ją profesjonalnie😊) – dziękujemy!!!!

Konferencję poprowadził nasz zaprzyjaźniony ksiądz Zbigniew Skuza. Cieszymy się, że poza uczestnikami z Theoforos z tych konferencji korzysta Odnowa w Duchu Świętym.

Ksiądz zaprosił nas do konferencji na temat „Kiedy serce woła…Psalm 51”. Prelegent zaczął nasze spotkanie od historii Dawida i Batszeby (2 Sm 11-12). Barwny, wartki, dowcipny język księdza Z. Skuzy sprawił, że usłyszeliśmy historię wspomnianych bohaterów Starego Testamentu w nietuzinkowy sposób.

Wprowadzenie było konieczne, żebyśmy mogli zrozumieć, w jakich okolicznościach powstał Psalm 51. Grzech cudzołóstwa, który popełnił Dawid pociągnął za sobą dalsze szatańskie działania i intrygi Dawida, który dopiero po spotkaniu z prorokiem Natanem zdał sobie sprawę z tego, jak nikczemnie postąpił wobec Batszeby i jej męża.

Dawid w swoim sumieniu kapituluje i zwraca się do Boga pokutnym Psalmem 51. To jeden z siedmiu pokutnych psalmów obok psalmów: 6,32, 38, 102, 130, 143.

Analiza kolejnych wersetów, prowadzona przez biblistę ks. Zbigniewa Skuzę, odkrywała skruchę naszego bohatera i wielkie Miłosierdzie Boga. Temat tak bardzo aktualny, szczególnie teraz w czasie Wielkiego Postu i towarzyszących mu naszych postanowień. Zatrzymajmy się na etapach przemiany Dawida, może odnajdziemy w nich klucz do przemiany naszych serc:

  • Uświadomienie sobie grzechu, czynionych podłości, stanięcie w prawdzie przed Panem Bogiem.
  • Krzyk, wołanie o przebaczenie, o pochylenie się Boga nad grzesznikiem.
  • Przyznanie, że tylko Pan Bóg w swojej Miłości konkretnej, matczynej, tkliwej może zadziałać swoim Miłosierdziem.
  • Wzięcie na siebie odpowiedzialności za grzech, za poczynione nieprawości.
  • Przyznanie, że grzech zniszczył relację z Panem Bogiem, przyznanie się do tego, że jako grzesznik zawiodłem kochającego Ojca.
  • Prośba o skruszenie serca, stworzenie nowego, czystego, które chcę złożyć Panu Bogu w ofierze.
  • Okazanie gotowości, że z nowym, odmienionym sercem chcę służyć Panu Bogu i nieść Jego innym.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że posyła do nas ks. Zbigniewa. Dziękujemy księże za Twoją posługę, za Twoją mądrość i słowa nadziei dla każdego z nas. Abyśmy tylko umieli w tym Wielki Poście z tego skorzystać. Zapraszamy wszystkich na kolejne nasze otwarte spotkania.

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...