Spotkanie wspólnotowe 28.05.2024

To wyjątkowe spotkanie, które przeżywaliśmy z księdzem Grzegorzem Kierskim, Pasterzem naszej wspólnoty Theoforos. Dlaczego wyjątkowe?

 • Dzień wcześniej 27.05.2024 r. ksiądz Grzegorz obchodził 13 lecie swojego kapłaństwa. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego posługę w naszej wspólnocie. Niech Pan mu błogosławi w drodze do świętości, a Maryja otacza Swoją opieką. My zapewniamy o naszej pamięci w modlitwach.
 • Spotkanie kończyło całoroczny cykl konferencji pt. „Życie świadome celu”. Miały one nam przybliżyć odpowiedź na tytułowe pytanie o cel naszego życia? W Liście do Efezjan czytamy „W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my którzy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie” (1, 11-12). Każdy, kto miał okazję słuchać kolejnych konferencji, przeszedł całoroczną drogę w szukaniu celu, do którego każdy człowiek wierzący powinien dążyć.

Tym razem po koncelebrowanej Mszy Świętej, poczęstunku (przygotowanym przez grupę „O” kobiet i mężczyzn, którym serdecznie dziękujemy), modlitwie i bieżących ogłoszeniach wysłuchaliśmy drugiej części tematu konferencji, którą przygotowała i wygłosiła Ania Dardzińska.

Poza przytoczonym fragmentem z listu do Efezjan warto powtórzyć sobie z konferencji Ani, że jesteśmy powołania do pozyskiwania uczniów, wszędzie tam gdzie żyjemy, pracujemy. Mamy dzielić się świadectwem naszego życia. Nie stanie się to, jeśli nie zrozumiem, że mogę wybrać jedną z dwóch dróg bycia chrześcijaninem, w dużym uproszczeniu jako:

 • chrześcijanin zeświecczony (liczą się moje potrzeby)
 • chrześcijanin światowej klasy (liczą się potrzeby innych)

Mamy przejść z myślenia o sobie, do:

 • myślenia o innych Flp 2,4
 • myślenia globalnego Ef 3, 17-19
 • kategoriami wieczności 1 kor 7,31

Twój, mój pięciocel to: 1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. 2. Miłuj bliźniego swego jak siebie. 3. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. 4. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 5. Uczcie się zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. Co może pomóc nam w tym rozwoju duchowym?

 • regularny udział w spotkaniach małej grupki
 • modlitwa, refleksja nad swoim życiem, rachunek sumienia, regularna spowiedź,
 • dzienniczek rejestrujący nasze życiowe lekcje, przemyślenia, rozterki,
 • przekazywanie swojej wiedzy innym.

Na koniec pytania, które mogą ułatwić pracę nad sobą, rozwój duchowy:

 • Co będzie w centrum mojego życia?
 • Co będzie charakteryzowało moje życie?
 • Jaki wkład wniosę swoim życiem?
 • Jakie będzie przesłanie mojego życia?
 • W jakim środowisku będę żyć?

Dziękujemy Ani, że przeprowadziła nas przez treści spotkania w bardzo ciekawy sposób.

To jeszcze nie koniec naszego roku formacyjnego, przed nami kolejne otwarte spotkanie, na którym będą wybory nowego lidera i Zarządu. W kontekście opisanej konferencji, to ważny czas przed nami. Prośmy Ducha Świętego, by poprowadził nasze głosowanie zgodnie z Jego wolą, niech nasze życie świadome celu towarzyszy naszej wspólnocie, przyszłemu liderowi i Zarządowi. Jak to czasem powtarza ks. Grzegorz; „Czy wspólnota będzie się rozwijać, czy zwijać?”.

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...