Spotkanie wspólnoty 09.01.2024

Pierwsze spotkanie wspólnotowe w roku 2024 rozpoczęliśmy Eucharystią. W czasie Liturgii Słowa usłyszeliśmy Jezusa Chrystusa, który mówi z Mocą. Jego Słowo uzdrawia
i uwalnia od grzechu. Już tu mamy zapowiedź Zbawienia, które przyniósł nam Pan Jezus. Niech i w tym roku Słowo nas prowadzi, daje wskazówki i siłę do codziennego życia.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do Domu Parafialnego, gdzie czekał obfity poczęstunek przygotowany przez grupę zerową kobiet i mężczyzn. Panie i Panowie spisali się na medal, dziękujemy za Wasze starania i przygotowany poczęstunek.

Kolejnym stałym elementem naszych spotkań jest wspólnotowa modlitwa prowadzona przez diakonię uwielbienia i scholkę. To czas na uwielbienie i dziękczynienie Panu Bogu.

Nasz lider Antonii S. przekazał nam bieżące ogłoszenia i zaprosił na konferencję ks. dr Zbigniewa Skuzę, którego zawsze z ogromnym zainteresowaniem słuchamy, ostatnio razem ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, z których obecności zawsze cieszymy się
i serdecznie zapraszamy.

Tematem spotkania był „Chrzest Jezusa i nasz chrzest”. Było to nawiązanie do niedzielnego święta Chrztu Pańskiego z 07.01. Zdaniem księdza Zbyszka ta niezwykła uroczystość to podstawa naszej godności. Chrzest to zakorzenienie w Synostwo Boże. Zatem możemy tak, jak święty Marcinem powiedzieć, że: „Ja jestem synem Bożym”.

W czasie chrztu Jezusa Chrystusa otworzyło się, rozwarło się Niebo i zstąpił na Niego Duch Święty. To jest moment, kiedy dzięki Jezusowi Chrystusowi otwiera się Niebo dla każdego ochrzczonego. Bóg okazuje nam łaskę. Duch Święty łączy wtedy Niebo z Ziemią, niweluje dystans między Bogiem a grzesznym człowiekiem.

Moment chrztu Pana Jezusa Chrystusa zapowiedziany był już w Starym Testamencie Iz. 42,1 „To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” To niezwykły moment, kiedy objawiła się światu Trójca Święta. I jeszcze to miejsce, rzeka Jordan, która dzieliła czas- ziemię niewoli a ziemię obiecaną.

Myśląc o naszym wszczepieniu w Jezusa Chrystusa, myśląc o naszym chrzcie, uczestnicząc w rodzinnych uroczystościach chrztu pamiętajmy o ogromnej mocy tego Sakramentu. To od tego momentu stajemy się synami/córkami samego Boga. Niech Moc Słowa działa w nas, niech moc Sakramentu Chrztu Świętego porusza i zmienia nasze serca. Dziękujmy Panu Bogu za nasz Chrzest, za to co dla nas uczynił.

Dziękujemy Panu Bogu za naszego przyjaciela księdza Zbigniewa, za kolejne spotkanie ze Słowem Bożym. Błogosław mu Panie na ten rok i prowadź, by dalej niósł Boga innym, także naszej wspólnocie, byśmy dalej i my mogli Go nieść. Amen

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...