Spotkanie wspólnoty 14.03.2023

„Pamiętaj o nas Miłosierny Panie”

To refren psalmu 25, który wprowadził nas w czasie Liturgii Słowa do Mateuszowej Ewangelii. W dialogu Apostoła Piotra z Jezusem usłyszymy; „Panie, ile razy mam przebaczyć, czy 7 razy?” Odpowiedź Jezusa zaskakuje, nie 7 a 77 razy.

Mamy przebaczyć z serca, nasze/moje przebaczenie jest bramą do Nieba. To decyzja woli. Doświadczając krzywdy, popatrzmy na Jezusa, który uczy nas, jak mamy to zrobić. Nasz Zbawiciel, wisząc na krzyżu, mówi: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Doświadczamy przebaczenia Chrystusowego także w każdej spowiedzi. To przy kratkach konfesjonału Pan Bóg okazuje swoją Twarz – Miłosiernego Boga.

Czy Ty jesteś miłosierny dla swoich oprawców? Czy idziesz Drogą Miłosiernego przebaczającego Pana?

Trwamy w trzecim tygodniu Wielkiego Postu, to dobry czas na zatrzymanie się nad księgą Izajasza, największego proroka zapowiadającego nadejście Jezusa Chrystusa. Pomógł nam w tym ksiądz Zbigniew Skuza, którego od jakiegoś czasu gościmy na naszych wspólnotowych spotkaniach.

„W Jego ranach jest nasze zdrowie” – tym cytatem z Iz. 53,5 ksiądz Zbigniew rozpoczął konferencję. Skupił się na IV pieśniach, które usłyszymy w Wielkim Tygodniu poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pana.

Pieśni te czytając, medytując kolejno, jedna po drugiej pozwolą poznać;

  • W I pieśń Iz. 42, 1-7 (8,9); Sługę Pańskiego, natchnionego Duchem, który
    w Nowym Testamencie objawiony jest w czasie Chrztu i na Górze Przemienienia.
  • W II pieśni Iz. 49, 1-6;  Sługę Pańskiego, Proroka natchnionego i Misjonarza, który przyszedł ze Słowem z Mocą i jest Światłem dla oświecenia pogan.
  • W III pieśni Iz. 50, 4-9 (10,11); Sługę Pańskiego, który jest Zbawicielem
    i odrzuconym Prorokiem, oznajmiającym – „Ja i Ojciec jedno Jesteśmy”.
  • W IV pieśni Iz. 52, 13-53,12; Sługę Pańskiego, Baranka zabitego, zmiażdżonego cierpieniem, Zbawiciela wszystkich.

Jak zawsze konferencja Księdza Skuzy była ubogacona Słowem, które odkrywała przebogate bogactwo Biblii, która wywołała chęć powrotu do Słowa w zaciszu swojego serca. Na nowo otwarła przebogate pokłady tekstów Ewangelii, które choć usłyszeliśmy kolejny raz, to tak jakby pierwszy. Dziękujemy za ten zachwyt Słowem.

Kolejne wspólnotowe spotkanie za nami, kolejna Msza Święta za nami, kolejna wspólnotowa modlitwa za nami. Odszukaj w tej wspólnocie siebie, Miłosierny Bóg czeka na Ciebie?

AMEN

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...