Spotkanie wspólnoty 25.10.2022

Jak w każdy parzysty wtorek miesiąca, za nami kolejne wspólnotowe spotkanie. Rozpoczęliśmy je wspólną Eucharystią, na której Pan Jezus mówił do nas w Swoim Słowie i karmił nas Swoim Ciałem.

Na spotkaniu mieliśmy okazję podziękować naszej dotychczasowej liderce- Lidce Choińskiej za jej trud i prowadzenie. Jesteśmy przekonani, że Lidia dalej będzie służyła swoim czasem i Bożymi wskazówkami. Podczas wspólnotowej modlitwy prosiliśmy Pana m.in. o błogosławieństwo, Boże prowadzenie i wielość darów Ducha Świętego dla naszego nowego lidera- Antka S. i nowego zarządu.

Dzisiejsze wspólnotowe ogłoszenia „były na bogato”. Między innymi: wspólnota szuka chętnego do zaprojektowania dolnych salek, żeby można przeprowadzić planowany remont. Cały czas szukamy chętnych do pracy w charakterze instruktorów Skautów Króla (dzieci przybywa, instruktorów niestety, nie). Wspólnota planuje przygotować i zawieźć na Ukrainę transport z darami dla potrzebujących. Zapraszamy zainteresowanych na kolejne spotkania, usłyszymy wtedy wszystkie ogłoszenia ?

Nasze spotkania służą naszemu rozwojowi duchowemu. Tym razem pomagał nam w tym nasz duchowy pasterz- ks. Jacek. Starał się przybliżyć nam, czym jest uwielbienie Pana. Uwielbienie, podkreślał ksiądz, to jakość naszego życia. Jeśli dasz się prowadzić, zawierzyć i zaufać Panu, to każdy Twój dzień będzie UWIELBIENIEM.

Ks. Jacek zachęcił nas do tego, żeby dostrzec w Uwielbieniu sposób na nasze życie. Na koniec kilka cytatów wypowiedzi osób, które uczestniczyły w spotkaniu i powiedziały:

Bóg jest z nami w każdej sytuacji, czy tej dobrej czy nie. Zawsze.

Bóg potrafi z każdej złej sytuacji wyprowadzić dobro.

Mam ogromne pragnienie wielbić Pana Boga, w każdej sytuacji, która mnie spotyka, również w trudnościach.

Spotkanie zachęciło nas do przeczytania książki „Moc uwielbienia”. Dobre przypomnienie o tym, że Pana Boga mamy uwielbiać we wszystkim. Zawierzajmy więc wszystko Panu Bogu, zaufajmy naszemu Panu. Pozwólmy Mu realizować plan na nasze życie.

 Jak to jest w naszej codzienności? Czy mamy pragnienie całym naszym życiem uwielbiać Pana?

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...