Spotkanie wspólnoty 28.02.2023

Za nami kolejne dni Wielkiego Postu, kolejna wspólnotowa Msza Święta i kolejne spotkanie. W tym czasie mamy szukać swojego miejsca w Kościele Chrystusowym, szukać drogi nawracania się.

            W czasie Mszy Świętej celebrowanej przez księdza proboszcza M. Mieczkowskiego, Pan Bóg w Swoim Słowie uczy nas, jak mamy się modlić. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, którego fundamentem jest modlitwa, post i jałmużna. Tu Słowo pochyla się nad nami i Pan mówi do nas i uczy modlitwy –  „Ojcze nasz…” Spróbuj zatrzymać się i wejść w kolejne prośby tej modlitwy.

Do kolejnych fundamentów, odniosła się Lidia Choińska, która przygotowała i wygłosiła obecnym na spotkaniu-konferencję. Przypomniała nam hasło obecnego Roku Liturgicznego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Zainspirowała do rozumienie głębi tych słów i wprowadziła do potrzeby ciągłego nawracania się, zwłaszcza w czasie wielkopostnym, podkreślając, iż modlitwa, post i jałmużna to zespolone elementy, które tylko w tej triadzie są pełnią naszego duchowego  przeżywania Wielkiego Postu.

Nasze/moje nawracanie, to wzrastanie w Panu Bogu. Jezus mówi „Pójdź za mną”, mam iść, mam formować się, mam pielgrzymować do końca. Zatrzymanie się to stagnacja, to przestrzeń do działania złego.

W tym świętym czasie Wielkiego Postu, mamy udać się na pustynię, izdebkę swojego serca i kontemplować obecność Boga w codzienności, pracy, działaniu i posłudze. Sam Jezus swoim przykładem, Słowem, także przez Maryję zachęca nas do tego. Mamy pościć sercem, wzbudzając w sobie intencję, z miłości do Boga i ludzi, cały czas z modlitwą w sercu i życiu. Dzisiaj potrzebujemy także postu od obojętności, perfekcjonizmu, różnych uzależnień, bowiem prawdziwy post to wyrzekanie się grzechu, własnych słabości.

Panie Boże, prowadź nas w naszych wielkopostnych postanowieniach. Wzbudzaj czyste intencje, obdarzaj pragnienie nawracania i trwania w Tobie.

AMEN     

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...