Spotkanie wspólnoty 28.03.2023

Msza Święta, poczęstunek, który przygotowała grupka II b kobiet, modlitwa dziękczynienia- prowadzona przez Diakonię Uwielbienia, ogłoszenia to, jak wszyscy wiemy, stałe elementy każdego naszego spotkania, także tego ostatniego z 28 marca.

Natomiast konferencję na temat pokory powiedziała nam Ewa Grosfeld. Oto kilka informacji przez nią przypomnianych.  Pokora to królowa, fundament  pozostałych cnót. Bóg lubi pokorę, ponieważ to umiejętność chodzenia w prawdzie. Natomiast człowiek pokorny to ten, który potrafi stanąć w prawdzie o sobie. Tylko ten, kto uznaje swoją grzeszność, ma szansę wzrastania w duchowości. Serce pokorne zawsze pyta: „ Co mogę jeszcze zmienić w sobie?”, natomiast pyszne mówi: „Co mogą inni zmienić w sobie.” Pokora jest dziękczynieniem, a zgłębianie miłości i miłosierdzia Boga zawsze do niej prowadzi. Bezinteresowne pochwalenie kogoś przyczynia się do wzrostu pokory. Odtrutką na pychę jest właśnie dziękczynienie Bogu i ludziom. Natomiast z pychy rodzi się niedocenianie innych, a brak refleksji nad sobą. Być miłym i łagodnym nawet wtedy, gdy się jest poniżanym- to wielkie wyzwanie. Najlepszym sposobem na uczenie się tej postawy jest naśladowanie Jezusa. Zatem miejmy pragnienie, aby On dał nam tę łaskę i prośmy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego.”

Dziękujemy Ewuni za przypomnienie cennych prawd, które pozwolą nam wzrastać w duchowości.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...