Spotkanie wspólnoty 9.05.2023

Ewangelia dzisiejszego dnia przynosi Boży pokój. To w Nim jest źródło Miłosierdzia. Ksiądz Jacek w czasie wspólnotowej Mszy Świętej  przypomniał, że Jezus Chrystus przychodzi ze swoim pokojem, ale to nasza decyzja sprawia, czy zachowamy go w sercu i w życiu. Kiedy tak będzie? Wtedy, gdy zaufamy Panu Bogu, kiedy wejdziemy z Nim w relację na modlitwie, Eucharystii, kiedy wytrwale kroczymy Jego ścieżkami. Gdy pojawia się grzech, pojawiają się lęk, frustracja, wyrzuty sumienia. Zaufajmy Panu, a pokój zagości w nas, zaufajmy Panu, a przybliży się do nas Niebo.

Żebyśmy mogli jednak doświadczyć Bożego pokoju, potrzebujemy „ujrzeć i uwierzyć”. Próbował nam w tym pomóc w czasie konferencji ks.  Zbigniew Skuza, który przygotował dla nas kolejny temat spotkania pt. „Zmartwychwstanie”. To w Nim – w Zmartwychwstaniu jest początek naszego duchowego wzrostu. Jak pisał Papież Benedykt XVI „Od Zmartwychwstania zależy to, czy Jezus tylko był, czy też również jest”.

Jeśli Pan obdarzył nas łaską wiary, to wystarczy Słowo Boże, żeby przyjąć, że Jezus JEST. Ksiądz Zbigniew w sposób wnikliwy, empiryczny dowodził, że zmartwychwstanie było faktem, zdarzeniem, które miało miejsce 09.04.30 r. O zmartwychwstaniu świadczą m.in.; całun turyński, chusta z Oviedo, chusta z Manoppello, które mogliśmy zobaczyć na wyświetlonych slajdach.

W jaki sposób rozumiemy, czym było Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Na ile potrzebujemy  na to dowodów, a na ile wnikliwego spojrzenia sercem, aby „Ujrzeć i uwierzyć”? Ten moment jest najważniejszy, od niego rozpoczynamy nowy: Nowe Życie skierowane na Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, który przynosi nam Jego pokój. Czy pozwolisz/pozwolę, by zagościł w twoim/moim sercu?

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...