ZASADY DZIAŁANIA RÓŻ MODLITEWNYCH MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI w INTENCJI DZIECI

I. Organizacja Róży

 1. Róże Matki Bożej Pięknej Miłości w Intencji Dzieci tworzone są przy Katolickim Stowarzyszeniu Theoforos z s. w Katedrze św. Michała Archanioła w Łomży.
 2. Opiekunem duchownym Róż jest ks. Jacek Dąbrowski, Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos, opiekunem parafialnym ks. Tomasz Grala.
 3. Koordynatorem Róż jest Wiesława Łempicka, członek K.S. Theoforos.
 4. Członkiem Róży może zostać każdy, kto chce, kto ma pragnienie modlitwy w intencji dzieci, w tym o cud poczęcia, np.: matka, ojciec, babcia, dziadek, wujek, osoba niespokrewniona z dzieckiem, w intencji którego pragnie się modlić; małżeństwo.
 5. Członkiem Róży jest osoba, która rozpoczęła modlitwę – złożyła Deklarację modlitwy osobiście lub e-mailem lub dokonała zgłoszenia przez wpis pod postem lub przez komunikator internetowy, a tym samym zaakceptowała Zasady Działania Róż.
 6. Osoby modlące się w Róży tworzą wspólnotę różańcową składającą się z dwudziestu kobiet i mężczyzn w różnym wieku, różnych stanów, niezależnie od miejsca zamieszkania. 
 7. Wśród członków Róży nie prowadzi się składek, zbiórek pieniędzy, spotkań.
 8. W przypadku rezygnacji z modlitwy należy poinformować Koordynatora, żeby można było przydzielić tę tajemnicę innej osobie, aby w Róży codziennie odmawiany był cały różaniec.
 9. ntencje, dzieci i osoby modlące się w Różach zawierzono Matce Bożej Pięknej Miłości
 10. 4 czerwca 2023 roku, Akt Zawierzenia : lomza.theoforos.pl/akt-zawierzenia/

II. Dzieci objęte modlitwą w Róży

 1. Każde dziecko, bez względu na wiek: własne, spokrewnione lub niespokrewnione z osobą modlącą się, np.: dziecko poczęte, chrzestne, adopcyjne, siostra, córka koleżanki, syn sąsiadów, kolega córki ze szkoły, dziecko z przedszkola, wnuk, prawnuk; o cud poczęcia.
 2. Wystarczy osobiste pragnienie modlitwy za konkretne dziecko/dzieci, a tym samym cała Róża modli się za każde takie dziecko.

III. Modlitwa w Róży

 1. Codziennie, w dowolnym czasie i miejscu, członek Róży modli się jedną przydzieloną przez koordynatora tajemnicą; odmawia dziesiątkę Różańca; chętni również krótką Modlitwę Różańcową Matki Bożej Pięknej Miłości; jeżeli ktoś chce, może dołączyć do odmawianej tajemnicy-dziesiątki Różańca bardzo krótką modlitwę Słowem Bożym.
 2. Tajemnice Indywidualnej Modlitwy (T.I.M.) przekazywane są członkowi Róży na kontakt podany w  Deklaracji lub w zgłoszeniu internetowym; na stronie internetowej lomza.theoforos.pl w zakładce Róża Modlitewna w danej Róży-(materiały na dysku) w osobistym folderze osoby modlącej się w Róży: nazwa folderu – inicjały w T.I.M. W każdej chwili członek Róży może sprawdzić, którą tajemnicę odmawia w miesiącu.
 3. Każdego dnia w Róży odmawiany jest cały Różaniec, ponieważ dwadzieścia osób odmawia dwadzieścia tajemnic. Osoba modląca się zmienia swoją tajemnicę zawsze pierwszego dnia miesiąca zgodnie z otrzymaną kartą T.I.M.
 4. Do modlitwy można dołączyć, na zasadzie dobrowolności, udział we Mszy Świętej, adorację lub dowolną formę ascezy czyli umartwienia (np. post).

IV. Przystąpienie do modlitwy w Róży oznacza:

Zgodnie z treścią Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym 13 marca 2018 r. przez Konferencje Episkopatu Polski wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez K. S. Theoforos w celu funkcjonowania Róż Modlitewnych Matki Bożej Pięknej Miłości. Wiem, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...