Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.13

J 15,1-8

Dziś przypada 103 rocznica Objawień w Fatimie. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie do czego zaprasza nas Maryja. Ona chce, aby cały świat został oddany Jej sercu, wzywa do modlitwy Różańcowej, zaprasza do modlitwy wynagradzającej, aby ubłagać ocalenie dla świata. Owocem Objawień Fatimskich jest Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Intencją tego nabożeństwa jest wynagrodzenie sercu Maryi za grzechy przeciwko Jej osobie. Aby odprawić to Nabożeństwo powinniśmy przystąpić do spowiedzi (można wcześniej), przyjąć Komunię Św., odmówić część Różańca oraz trwać przez 15 minut na rozważaniu tajemnic różańcowych. Oczywiście wszystko to powinniśmy uczynić w intencji wynagradzającej. Maryja obiecuje wiele łask dla tych, którzy odprawią to nabożeństwo, ale dla całego świata.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Przypowieść o winnym krzewie. Jezus mówi że każdy kto trwa w nim przynosi owoc obfity. Warunkiem naszego rozwoju i prawdziwie chrześcijańskiego życia jest trwanie w Chrystusie. On jest krzewem winnym, a my gałązkami wszczepionymi w Niego. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Jak wygląda twoje trwanie w Jezusie? Czy starasz się być mocno w Nim zakorzeniony? Czy widzisz owoce twojego trwania w Chrystusie? Spróbuj je nazwać…

                Spójrzmy teraz na tę przypowieść z drugiej strony. Kiedyś usłyszałem bardzo ciekawe stwierdzenie, że krzew winny bez latorośli jest po prostu kołkiem. Jezus jako winny krzew potrzebuje nas, by owoce jego miłości stawały się udziałem wszystkich ludzi. Jesteśmy Jezusowi bardzo potrzebni. Czy patrzyłeś kiedyś na siebie w taki sposób, że jesteś Jezusowi potrzebny? Jakie myśli i emocje budzą się w tobie kiedy słyszysz te słowa? Może jest to radość? A może czujesz się niegodne?

Kiedy popatrzymy na  uczniów Chrystusa widzimy wśród nich różnych ludzi. Żaden z nich nie jest doskonały. Nawet umiłowany uczeń ma swoje wady.  Chciejmy zrozumieć, że Jezus nie potrzebuje idealnych, ale potrzebuje nas, takimi jakimi jesteśmy.  Podziękuj Jezusowi w serdecznej modlitwie za ten dar wybrania. I poproś Ducha Świętego, by pomógł ci trwać i owocować dzięki Jezusowi.

 Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...