28-10-2014

Spotkanie poprowadził Ksiądz Jacek Dąbrowski. Poruszony został  bardzo trudny temat:

Dlaczego Bóg dopuszcza, by na świecie było tyle zła?

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego.

Najważniejsze wnioski ze spotkania:

 • Bóg nie zsyła zła, lecz Bóg dał człowiekowi wolną wolę i człowiek wybrał grzech. Zło jest skutkiem ludzkich wyborów. Bóg w swej nieskończonej miłości nie może człowiekowi nic zabronić. Dekalog nie jest listą zakazów, ale wskazówkami jak żyć by upodabniać się do Boga.
 • Bóg nie karze grzeszników natychmiast by nie ukarać także i innych ludzi. Prosząc Boga o usunięcie zła, istnieje ryzyko, że i proszący zostaje zabrany. Gdyż w porównaniu z Bogiem, nikt nie jest bez grzechu (przypowieść o chwaście i zbożu)
 • Bóg każde zło jest w stanie obrócić w jeszcze większe dobro i jak pisze św Piotr w pierwszym liście ” A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje”
 • Zło nie jest dominującym elementem w życiu i nie jest czymś przesądzonym. Zło zostało pokonane poprzez ukrzyżowanie Zbawiciela.
 • Jak napisano w liście do Rzymian (12,21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Następnie wymienione były środki duchowe mające na celu walkę ze złem, a mianowicie:

   • modlitwa i post: przez post rozumie się umartwianie ciała poprzez odmawianie sobie czegoś co sprawia nam przyjemność., na przykład zrezygnowanie z kawy w przypadku osoby lubiącej napój kofeinowy.
   • przyjmowanie sakramentów pokuty i pojednania oraz przyjmowanie Eucharystii. Można uczestniczyć w Eucharystii w intencji wynagradzającej, czyli mającej na celu zadośćuczynienie Bogu za grzechy zmarłych lub żyjących.
   • skuteczne jest też wypraszanie, czczenie i szerzenie Miłosierdzia Bożego.
   • wielką moc mają też uczynki miłosierne względem ciała i duszy.

Ksiądz Jacek wspomniał także o Kręgu Miłosierdzia działającym z inicjatywy Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie k/Sochaczewa (http://misericordiadei.eu/). Należeć do niego może każdy, a wymogiem jest:

 • codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • modlitwa za Kościół i kapłanów
 • świadectwo życia dawane Jezusowi, wierność swojej drodze życia

 

Spotkanie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...