MODLITWA RÓŻAŃCOWA DO MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI w INTENCJI DZIECI

„Czymś pięknym i owocnym jest […] powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały?”

List Apostolski Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o  różańcu świętym, Listy Apostolskie, 2002.

MODLITWA RÓŻAŃCOWA DO MATKI BOŻEJ PIĘKNEJ MIŁOŚCI w INTENCJI DZIECI

We wspólnej modlitwie Róży najważniejsze jest osobiste pragnienie modlitwy za konkretne dziecko/dzieci, a tym samym cała Róża modli się w jego/ich intencji. To Ty, odmawiając codziennie jedną tajemnicę różańca, decydujesz, które dziecko/dzieci i jakie intencje powierzasz w tym różańcu najlepszej z Matek – Matce Bożej Pięknej Miłości.

Matko Boża Pięknej Miłości, naucz mnie miłości prawdziwej i spraw, aby dzieci objęte modlitwą w tej Róży doświadczyły miłości Bożej. Wypraszaj im potrzebne łaski i prowadź do świętości.
Jezu, bądź uwielbiony w każdym dziecku, a Ty, św.  Michale Archaniele chroń je przed wszelkim złem.  
Modlitwa do Matki Bożej Pięknej Miłości

Jeżeli chcesz, poproś o szczególną łaskę w intencji dziecka/dzieci.
Odmów:
Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Jezu ufam Tobie, O Mój Jezu, O Maryjo.
Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z propozycji modlitwy Pismem Świętym.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA PISMEM ŚWIĘTYM

TAJEMNICE RADOSNE

1.*Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie  Oto ja służebnica Pańska (Łk 1,38)

2. Nawiedzenie św. Elżbiety  Błogosławiona [jest], która uwierzyła (Łk 1,45)

3. Narodzenie Pana Jezusa  Bóg z nami (Mt1,23)

4. Ofiarowanie w świątyni  Światło na oświecenie pogan (Łk 2,32) 

5. Odnalezienie w świątyni  Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie (Łk 2,48)

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie  Tyś jest mój Syn umiłowany (Mk 1,11)

2. Cud w Kanie Galilejskiej  Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)

3. Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia  Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,14)

4. Przemienienie na górze Tabor  Wstańcie, nie lękajcie się (Mt 17,7)

5. Ustanowienie Eucharystii  To czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19)

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu  Czuwajcie i módlcie się (Mt 26,41)

2. Biczowanie  Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! (Łk 23,21)

3.Cierniem ukoronowanie  Oto Człowiek (J 19,5)

4. Droga krzyżowa  Nie płaczcie nade Mną (Łk 23,28) 

5. Ukrzyżowanie i śmierć  Oto Matka twoja (J 19,27)

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie  Nie bójcie się! (Mk 16,6)

2. Wniebowstąpienie  I podniósłszy ręce błogosławił ich (Łk 24,50)

3. Zesłanie Ducha Świętego  Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami (Ap 12,1)

5.** Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi  a na jej  głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1)

Jeżeli w danym miesiącu odmawiasz:
*1. Tajemnicę Radosną Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, rozpocznij różaniec znakiem krzyża świętego i odmów modlitwy wstępne: Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
lub
**5. Tajemnicę Chwalebną Ukoronowanie Maryi, pomódl się
w intencjach Ojca Świętego: Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Pod Twoją Obronę i zakończ różaniec znakiem krzyża świętego.

 „Maryjo, Ty nam kształtuj serca,
abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa
i jak ją odróżniać od miłości pozornych.”

                        Jan Paweł II, 4. czerwca 1991 r., Katedra, Łomża.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...