O nas

Wspólnota Theoforos działa  przy parafii katedralnej pw. Św. Michała Archanioła w Łomży. Opiekę nad grupą sprawuje ks. Jacek Dąbrowski.

Nasze spotkania odbywają się tylko w roku szkolnym.

Spotykamy się każdy wtorek m-ca, w Domu Parafialnym przy Katedrze (dawny Instytut Teologiczny), przy czym:

– spotkania otwarte (dla każdego chętnego) odbywają się w II-gie i IV-te wtorki każdego miesiąca o godz. 19-stej

– w I-sze i III-cie wtorki są spotkania małych grupek poszczególnych stopni (godz. ustalana indywidualnie z grupą).

– w miesiącu, w którym występuje pięć wtorków, organizowane są w tym dniu spotkania z dobrym filmem.

Theoforos [greckie: θεοφόρος ] – to człowiek niosący Boga, prawdziwy chrześcijanin. Niosący nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Chcemy, aby ta świadomość stała się podstawą naszej Wspólnoty, aby było widać KOGO nosimy w naszych  sercach. Żeby tego dokonać, musimy najpierw to Chrystusowe światło przyjąć, potem nim być, aby móc się nim dzielić z innymi.

Jednym ze Świętych, który  nazywał siebie Theoforos  był Święty Ignacy, biskup Antiochii. Za panowania cesarza Trajana został skazany na śmierć z powodu wyznawanej wiary. Zanim rzucono go na pożarcie dzikim zwierzętom, w drodze na męczeńską śmierć, Św. Ignacy napisał listy do siedmiu chrześcijańskich wspólnot. Podkreślał w nich, że to Eucharystia tworzy więź pomiędzy chrześcijanami, a nade wszystko wprowadza nas w życie samego Chrystusa. Św. Ignacy był przekonany, że tylko obecność Chrystusa może doprowadzić Kościół do jedności poprzez budowanie dobrych relacji między wierzącymi. Wiara, za którą oddał życie domaga się także od nas troski o jedność Ciała Chrystusowego.

Historia Wspólnoty

Początków Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos należy szukać w ostrołęckiej parafii Św. Franciszka. Od 2005 roku tamtejsza Wspólnoty Oazowa pod kierownictwem ks. Jacka Dąbrowskiego zaczęła prowadzić kursy Alpha adresowane szczególnie do młodzieży. Dało to początki Wspólnoty Św. Franciszka…

Po przeniesieniu do Łomży w 2010 roku ks. Jacek kontynuował organizację kursów Alpha, początkowo przy ich prowadzeniu wspierany przez osoby z Ostrołęki i Białegostoku. Stopniowo włączały się też w posługę przy kursach osoby z Łomży. Każda kolejna edycja Alphy przynosiła coraz większą liczbę uczestników, którzy chcieli dalej uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych. Dlatego też organizatorzy postanowili utworzyć wspólnotę – Duszpasterstwo Młodzieży „NA BRUKU”.

Z biegiem czasu na kursy Alpha zaczęły przybywać osoby dorosłe, często byli to rodzice dzieci, które odbyły wcześniej taki kurs. Nazwa wspólnoty „Duszpasterstwo Młodzieży” coraz mniej pasowała do stanu faktycznego.

Jednocześnie od października 2010r. rozpoczął swoje próby w piwnicy pod zakrystią katedry zespół, który w niedługim czasie rozpoczął animację Wieczorów Uwielbienia, początkowo w trzecie poniedziałki miesiąca, potem w trzecie niedziele miesiąca. Wieczory te zaczęły cieszyć się dużą popularnością wśród tych, którzy chcieli oddawać chwałę Panu Bogu (dziś są to Łomżyńskie Wieczory Uwielbienia). W międzyczasie zespół, którego założycielem był także ks. Jacek, przyjął nazwę Theoforos. Pod koniec 2013r. wspólnota zmieniła także nazwę na –  Wspólnota Theoforos.

Odpowiedzialni obu wspólnot zaczęli snuć plany o oficjalnym połączeniu łomżyńskiej i ostrołęckiej wspólnoty oraz sformalizowaniu jej działań jako Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Opracowano więc Statut, który uzyskał akceptację ks. Bpa Janusza Stepnowskiego – ordynariusza łomżyńskiego. Dekretem z dnia 15 listopada 2014 r. już oficjalnie zostało zatwierdzone Katolickie Stowarzyszenie Theoforos (w skrócie Wspólnota Theoforos). Asystentem kościelnym Stowarzyszenia został ks. Jacek Dąbrowski.

W 2017r. w Wyszkowie powstał trzeci oddział naszej Wspólnoty.

W 2020 w Zbójnej zawiązała się najmłodsza nasza wspólnota. Mamy nadzieję, że nie ostatnia :-).

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...