Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane.

Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”.

Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.

 Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo chętnie prosimy, a podziękować nierzadko zapominamy. Kończymy ją wezwaniem; „Dziękuję Ci, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Dziękujemy Ci, Panie”.

 Modlitwa przeproszenia. W naszym codziennym życiu zapominamy o pełnieniu woli Boga, czasami zasmucamy Go naszym postępowaniem. We wspólnocie jest miejsce na modlitwę, która jest konkretną formą uświadomienia sobie swojej słabości i przeproszeniem Pana. Nie jest to spowiedź, więc nie wyznajemy w niej przed wspólnotą naszych grzechów! Kończymy ją wezwaniem: „Przepraszam Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Przepraszamy Cię, Panie”.

 Modlitwa uwielbienia. Jedynym godnym uwielbienia jest Bóg!!!. Nie uwielbiajmy nikogo i niczego poza Nim. W spontanicznej modlitwie litanijnej jest również miejsce na modlitwę uwielbienia. Uwaga!: nie uwielbiamy Boga za coś, lecz w czymś. Możemy wielbić Go w Nim samym, w Jego przymiotach (jak miłość, miłosierdzie, wierność itp.) lub w nas samych i otaczającym nas świecie. Proponuję pewne rozróżnienie, choć nie na zasadzie dogmatu. Jeśli uwielbiamy Boga w Jego przymiotach to wezwanie kończymy: „Uwielbiam Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Uwielbiamy Cię, Panie”. Jeśli uwielbiamy Pana w nas i otaczającym nas świecie zakończenie modlitwy formułujmy: „Bądź uwielbiony, Panie”, wspólnota odpowiada tak samo.

Zwróćmy też uwagę na pewien porządek w tej modlitwie. Jeśli osoba prowadząca zachęca, czy wręcz zaczyna jakiś rodzaj modlitwy, to starajmy się w naszych modlitwach iść tym torem, nie skaczmy po różnych rodzajach i wezwaniach.

Warto może byłoby zachować mniej więcej taki porządek: uwielbienie, przeproszenie, prośba, dziękczynienie. Jak każdą modlitwę, także i modlitwę litanijną warto poprzedzić modlitwą do Ducha Św.

 Mam nadzieję, że te kilka słów pomoże nam w uporządkowaniu naszej modlitwy wspólnotowej i ułatwi nam posługiwanie się spontaniczną modlitwą litanijną.

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...