Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.23

J 16,23b-28

                Ważne słowa możemy przeczytać w dzisiejszej Ewangelii: „Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.” Czy nie jest to piękne i ważne? Bóg miłuje ciebie i mnie! Nasza wiara i miłość do Jezusa otwierają nas na wspaniałą relację z Bogiem Ojcem. Jak przeżywasz swoją relację z Jezusem? Czy możesz powiedzieć, że naprawdę Go kochasz? A jak wygląda Twoja relacje z Bogiem Ojcem? Czy doświadczyłeś w swoim życiu Jego miłości? Podziękuj Im za twoje doświadczenia wiary i poproś o więcej, szczególnie tego czego dziś ci brakuje (poczucia bycia kochanym, pokoju, radości…).

Ciekawe i ważne są obietnice, które Jezus składa swoim uczniom zapowiadając swój powrót do Ojca. „Proście, a będzie wam dane”, „całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu”. Ta druga obietnica w Biblii Tysiąclecia  wyjaśniona jest tak, że ten czas, kiedy Jezus otwarcie będzie objawiał Ojca dotyczy okresu „od zesłania Ducha Św. aż do chwili, gdy wiarę zastąpi pełne oglądanie Boga.” I rzeczywiście tak jest, Jezus, jak obiecał, tak też poucza nas coraz bardziej, coraz mocniej możemy doświadczać miłości Ojca, coraz łatwiej jest nam to wszystko pojmować. Może nie przychodzi to samo, ale kiedy robimy, nawet nieudolnie jakieś kroczki na drodze wiary, Jezus przez swego Ducha, dopełnia wszystko. Czy widzisz taką zależność w swoim doświadczeniu wiary? Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie takie momenty, kiedy zrobiłeś coś dla pogłębienia relacji z Bogiem i nagle stwierdziłeś, że „z góry” dostałeś jakieś zrozumienie, jakieś wyjaśnienie wątpliwości, doświadczenie bycia kochanym, dotyk miłosierdzia, itp.? Podziękuj za to… Jednocześnie poproś o jeszcze więcej takich doświadczeń Bożego prowadzenia.

No i teraz to „wysłuchiwanie próśb”… Jest to temat, który ciągle do mnie powraca, w wielu miejscach odkrywam coraz więcej, jak to wszystko wygląda i dlaczego. Moje doświadczenie Bożej dobroci jest ogromne. Mam wszystko, czego potrzebuję, a może nawet więcej. I zawdzięczam to Bogu. Mam jednak również takie doświadczenie, że nie wszystkie moje prośby są wysłuchane. Sięgając do doświadczeń ludzi mądrzejszych i świętych odkryłem kilka ważnych spraw. Bóg daje nam to, czego naprawdę potrzebujemy, bo nie potrzebujemy wszystkiego, co nam się wydaje, że potrzebujemy. A nawet niektóre rzeczy, które wydają nam się potrzebne, mogą być dla nas szkodliwe, więc ich nie otrzymujemy. Bóg wie lepiej. Czasami zamiast widzieć w naszym życiu dary Boże w swej pysze porównujemy się z innymi i jest nam ciągle za mało. Często brakuje nam w relacji z Bogiem prostoty dziecka, zarówno w proszeniu, jak i przyjmowaniu darów Bożych. Nierzadko nasze doświadczenia blokują nas na zaufanie Bogu. A czasami po prostu jesteśmy za mało wdzięczni Panu za to, co mamy.  Jak sprawa ta wygląda w twoim życiu? Co najbardziej pasuje do twojej sytuacji?

Najcenniejszy dar Boży, to zbawienie i obietnica życia wiecznego, wszystko inne jest drugoplanowe. Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...