Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.15

Mt 5,38-42

                Po lekturze takich fragmentów, jak dzisiejszy, niektórzy twierdzą, że chrześcijaństwo, to religia dla słabeuszy. Ale tak naprawdę, jak przyjrzymy się temu głębiej, zauważymy, że jest zupełnie inaczej. Wykonać to, czego naucza Jezus, to jest wyczyn. Lać w pysk, być agresywnym, to przychodzi łatwo. Iść drogą Ewangelii, to jest heroizm.

                Każdy z nas wierzących zgodzi się, że starożytna zasada, o której mówi Jezus: „Oko za oko i ząb za ząb” nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Staramy się tak postępować, ale czy zawsze? Kiedy ostatnio pojawiła się w twoim sercu pokusa odwetu, bo tak byłoby „sprawiedliwie”? Co z tym zrobiłeś, uległeś, czy pokonałeś ją?

                Jezus naucza, abyśmy nie stawiali oporu złu. Najtrudniej zrozumieć tu nadstawianie drugiego policzka. O co tak naprawdę chodzi? Przecież kiedy żołnierz Go spoliczkował sam nie nadstawił drugiego policzka, lecz zapytał dlaczego Go bije. Wydaje mi się, że Jezus uczy nas postawy odpowiadania dobrem na zło, bo jeśli my złem odpłacamy za zło, to zamiast pokonywać je, będziemy tymi, którzy je pomnażają. Nie możemy z jednej strony oburzać się na zło, a z drugiej je czynić! Natomiast wszelkimi godziwymi środkami powinniśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i nie możemy się na nią godzić. Jednak nasza broń nie może być światowa, lecz Boża, a więc modlitwa, a więc czynienie dobra, a więc przede wszystkim wybaczanie i miłość. Tego uczy nas Jezus, nie tylko słowami, ale przykładem. Jak wygląda ta sprawa w twoim życiu? Jak często udaje ci się dobrem odpłacać za zło? Jak często ci to nie wychodzi? Czy widzisz jakiś postęp i przemianę w tym temacie w miarę wzrostu twojej przyjaźni z Jezusem?

                Ostatnie wskazówki Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wydają się oczywiste do przyjęcia. Pomagać trzeba i nie ma gadania! Ale trzeba uczyć się mądrego pomagania. Tzn. jeśli pijak prosi o pieniądze, to oczywiście trzeba mu odmówić, ale warto spróbować mu pomóc tak, by wskazać mu właściwą drogę. To nie jest takie łatwe, ale właściwe i na pewno warto się tego uczyć i prosić o łaskę takiej umiejętności.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...