Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.25. – św. Jakuba Apostoła

                Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam, obok patrona dnia dzisiejszego, jego matkę, brata, innych apostołów, no i oczywiście Jezusa. Scena co najmniej dziwna, ale wiele nas może nauczyć. Na pewno tego, by pragnąć Nieba. Matka Jakuba i Jana chciała im załatwić najlepsze miejsca w Królestwie Bożym. Najprawdopodobniej jej pobudki nie były szlachetne, zapewne chciała, aby jej synowie coś znaczyli. Jak wielkie jest pragnienie Nieba w twoim życiu? Czy w ogóle o nim myślisz i go pragniesz? Co robisz, by tam trafić? Trzeba mieć dobre pragnienia i prosić o to Pana, to jest podstawa!

                Kolejna sprawa, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to zmiana jaka dokonuje się w życiu Jakuba. W dzisiejszej scenie jawi się on nam jako maminsynek i pyszałek. W innych fragmentach Ewangelii poznajemy go jako mściwego nerwusa, śpiocha i tchórza, który zawodzi, jak większość apostołów, w najważniejszym momencie. Należał jednak do grona najbliższych uczniów Pana i jako pierwszy z apostołów oddał życie za Chrystusa. Według legendy, od razu po zesłaniu Ducha Św. miał głosić Ewangelię w Hiszpanii. Jak więc widzimy, nie po raz pierwszy, Bóg nie wybiera najlepszych i idealnych. On posługiwał i posługuje się „glinianymi naczyniami”, także tobą i mną. Na ile dotarła już ta prawda do ciebie? Czy akceptujesz siebie takim, jakim jesteś i pozwalasz Panu zmieniać ciebie według jego pomysłu? Czy Pan może liczyć na ciebie, jako ucznia i świadka w dzisiejszym świecie.

                Wychodząc od ludzkiego pragnienia stołków, Jezus uczy swoich uczniów, a więc i nas, co znaczy być wielkim i co jest prawdziwym panowaniem. Tylko dzięki uniżeniu, pokorze i służbie można osiągnąć prawdziwą wielkość. Najlepszym tego przykładem jest sam Jezus. Jak dalekie jest to myślenie i postepowanie od światowego przepychu, wyniosłości i pragnienia sukcesu, nawet za cenę czyjegoś życia. A jak bliskie tobie są wskazówki Jezusa? Podobają ci się, pociągają, czy może odpychają i wydają ci się przesadzone i niedzisiejsze? Jeśli pociągają, to czy próbujesz tak żyć? A jeśli odpychają, to dlaczego? Czy zamierzasz coś z tym zrobić?

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...