Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.29. – św. Marty

J 11,19-27

                Św. Martę znamy z Ewangelii jako jedną z trójki rodzeństwa mieszkającego w Betanii zaprzyjaźnionego z Jezusem. Spotykamy ją w kilku miejscach Ewangelii, przeważnie jako tę, która usługuje Panu Jezusowi, kiedy jest u niej w domu. W zakonach benedyktyńskich dzień dzisiejszy jest wspomnieniem Marty, Marii i Łazarza – przyjaciół Jezusa. Może więc od tego zacznijmy. Jezus miał przyjaciół. Co więcej, odwiedzał ich. Był u nich na chwilę przed swoją męką. Byli więc dla Niego kimś naprawdę ważnym. Każdy człowiek potrzebuje relacji opartych na dobrym fundamencie, o które sam może się oprzeć. Jak wygląda to w twoim życiu? Czy masz takich przyjaciół, do których możesz pójść i po prostu u nich pobyć? A czy możesz z nimi podzielić się jakimiś swoimi osobistymi sprawami? Podziękuj dziś Panu za takie osoby. A jeśli ich nie masz, módl się wytrwale o dobrych przyjaciół.

                Kościół daje nam do wyboru na dzisiejszą liturgię dwa fragmenty Ewangelii. Jeden o tym, jak Marta usługiwała Panu, a jej siostra Maria siedząc u Jego stóp pilnie Go słuchała. Drugi, to ten z Ewangelii św. Jana, gdzie Marta bardzo konkretnie wyznaje swoją wiarę. Jest to moment po śmierci jej brata, Łazarza. Pierwsze, co mi rzuca się w oczy, to fakt, że Marta nie robi Jezusowi wyrzutu. Dzieli się swoim smutkiem wyznając swoją wiarę. Jak ważna lekcja płynie stąd dla nas. Nie bunt i wyrzuty, lecz wiara i zaufanie, niezależnie od okoliczności powinny charakteryzować naszą postawę wobec Pana. Czy tak jest? Jak radzisz sobie w trudnych sytuacjach? Ile jest zwątpienia, a ile zaufania?

                No i teraz pytanie o najważniejsze. Pytanie o wiarę, a może bardziej o to, kiedy przestaniemy wierzyć. Marta nie zwątpiła i wierzyła. Wyznała swoją wiarę, nie buntowała się, wiedząc, że Jezus mógł sprawić, by jej brat nie umarł. Przyjęła to jako wolę Bożą i była posłuszna. A my? Czy my wytrwamy w wierze mimo wszystko? Czy miałeś w swoim życiu sytuacje zwątpienia, kiedy chciałeś porzucić wszystko i odejść od Pana? A jak dziś byś zareagował w trudnej czy tragicznej sytuacji? Wytrwanie jest łaską pochodzącą od Pana, ale rodzi się w miarę przebywania z Nim w codzienności. Św. Marto, Mario i Łazarzu, módlcie się za nami.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...