Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.01

Mt 14,1-12

                Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam scenę śmierci Jana Chrzciciela. Można by powiedzieć bezsensowna śmierć. Zginął, bo tak się zachciało Herodiadzie, ale kiedy przypatrzymy się temu dokładniej zauważymy, że to jest świadectwo dane prawdzie. A to nie może być bez sensu. Co takiego zrobił Jan, że musiał umrzeć? Upominał grzeszącego Heroda i jego konkubinę, że powinni zmienić swoje postępowanie i nie być gorszycielami. Wtedy prawda miała znaczenie, a dziś? Dziś prawda też ma znaczenie, choć ludzie bardzo ją zdewaluowali. Wielu „mądrych” powtarza, że każdy ma swoją prawdę i nic nam do tego. Kiedy słyszę takie słowa, przypomina mi się zdanie podobno wypowiedziane przez ks. Tisznera: „Są trzy rodzaje prawdy: prawda, tyż prawda i g…. prawda”. To pokazuje, jak bezsensowne jest uzależnienie prawdy od osobistego spojrzenia. Prawda jest prawdą i koniec. Poznanie prawdy daje wolność, życie w prawdzie prowadzi do szczęścia, a nazywanie rzeczy po imieniu daje spełnienie i wskazuje właściwy kierunek w życiu. Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.” Taki porządek gwarantuje wygranie życia. Jak ty podchodzisz do prawdy? Czy ją znasz? Czy dostosowujesz życie do prawdy, czy prawdę do życia?

                Nie wiesz jaka jest prawda? A na ile poznałeś Jezusa i Jego Ewangelię? On jest Światłością świata i Prawdą, a Ona źródłem prawdy i lampą, która oświeca nasze drogi. Ile razy pochylam się nad Bożym Słowem, tyle razy znajduję wskazówki i pomoce do nawrócenia. A ty? Czym dla ciebie jest Ewangelia? Czy prowadzi cię przez życie i zawraca z niewłaściwego kierunku? A może masz inne autorytety? Jakie?

                Jan Chrzciciel zginął, bo grzech nazywał po imieniu i chciał nawrócenia grzeszników. Nam często próbuje się wmówić, że to osobista czyjaś sprawa i nie mamy prawa się wtrącać. A Słowo mówi nam coś innego. Ponosimy winę, jeśli ktoś grzeszy, a my go nie upomnimy. A z drugiej strony, upomnienie skierowane do kogoś z miłością może być przyczyną jego nawrócenia, a dla nas zasługą. Jak wygląda to w twoim życiu? Czy nie boisz się nazywać rzeczy po imieniu? Czy modlisz się za grzeszników? Czy sam nie jesteś przyczyna zgorszenia dla innych? Czy twoje napomnienie pomogło komuś znaleźć prawdę?

                Stać po stronie prawdy nie jest rzeczą łatwą, ale konieczną dla nas i dla innych. Jezus – Prawda zwyciężył świat. Bądźmy więc odważni, żyjmy w prawdzie i brońmy jej zawsze. Nie jesteśmy w tym sami, On zawsze jest przy nas.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...