Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.19

Mt 20, 1-16

                Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam piękną przypowieść o Bożej dobroci. Gospodarz winnicy kilkakrotnie wychodził, aby nająć pracowników. Na koniec nagradza tak samo wszystkich okazując wspaniałomyślność i hojność. Kiedy czytam tę przypowieść mam w sercu wiele radości i nadziei na Niebo, i to nie tylko dla siebie.

                Pierwsza ze spraw, którą zauważam w przekazie tej przypowieści jest cierpliwość i dobroć Pana, która skutkuje tym, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Oczywiście nie możemy zwlekać myśląc, że jeszcze sporo czasu nam zostało, ale nie możemy też uwierzyć pokusie, że dla nas już ratunku nie ma. Czy zdarzyło ci się złapać w pułapkę tych pokus, a może jednej z nich? Co pomogło ci się z niej uwolnić? A może dziś trudno jest ci patrzeć z nadzieją w Niebo, bo wydaje ci się, że na nie nie zasługujesz? Zbawienie jest darem wysłużonym nam przez Jezusa, który otrzymujemy od Niego za darmo. Nie musimy na niego zasługiwać, bo to dar.

                Druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to zazdrość i pycha, która pojawia się w myśleniu i postępowaniu człowieka. „Nam należy się więcej” – tak uważali ci, którzy pracowali cały dzień – „a tym ostatnim nie należy się tyle, co dostali”. Bóg jednak w swojej dobroci chce dać każdemu zapłatę całego dnia. I nie chodzi tu o to, czy to jest sprawiedliwe, chodzi o miłosierdzie, które nie ma granic. Kiedy słyszysz o równym potraktowaniu wszystkich robotników z winnicy, co pojawia się w twoim sercu? Niesmak z powodu niesprawiedliwości czy radość z powodu wspaniałomyślności i miłosierdzia, które zostało okazane? Jeśli to drugie, to znaczy, że twoje serce jest podobne do Serca Bożego. Bądź za to wdzięczny. Jeśli tak nie jest, proś o łaskę przemiany twego serca. Bożej miłości wystarczy dla każdego.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...