Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.28

Mt 25,1-13
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan opowiada nam przypowieść o dziesięciu pannach. W obrazowy sposób chce nam uświadomić konieczność bycia gotowym na spotkanie z Nim w wieczności. Nie jest to jedyna przypowieść, która ma taki cel. Spróbujmy przyjrzeć się jej bardziej szczegółowo.
Wieczność ukazana jest w tej przypowieści jako uczta weselna, a więc jako coś szczęśliwego. Jednak wielu współczesnych ludzi, nawet tych wierzących wydaje się inaczej widzieć tę rzeczywistość. Wielu o niej po prostu nie myśli, bądź z lęku, bądź z zafascynowania doczesnością. A ty jak na nią patrzysz? Czy jest to dla ciebie coś, co postrzegasz jako dobre i czekasz z utęsknieniem na nią? A może widzisz w niej coś o zabarwieniu niekoniecznie dobrym i starasz się nie myśleć o wieczności?
Panny ukazane w dzisiejszej perykopie to obraz ludzi. One jednak wszystkie bez wyjątku chcą mieć udział w radości wesela. Jednak niektóre były przygotowane na ewentualne czekanie, inne nie. Oliwa w naczyniach jest symbolem czuwania i gotowości. Łatwo zauważyć, że panny nieroztropne nie czuwały i nie były gotowe na spotkanie z oblubieńcem, który opóźniał się, a kiedy one poszły dokupić oliwy do lamp, przyszedł z zaskoczenia. Jak wygląda twoje przygotowanie na spotkanie z Panem? Czy jesteś jak te panny mądre, czy nieroztropne? Czy starasz się tak żyć, aby zawsze być gotowym na spotkanie z Bogiem? Czy może odsuwasz myślenie o tym na późniejszy czas? Co by się stało, kiedy Pan przyszedłby niebawem, jesteś gotowy?
Na zakończenie podzielę się z wami krótką historią, która z jednej strony napełnia moje serce wdzięcznością, a z drugiej smutkiem. Spotkałem niedawno człowieka, w sumie młodego, który jak powiedział spotkał Boga w swoim życiu i jest szczęśliwy. Podczas naszej rozmowy wyszło jednak, że jego bóg jest wszystkim, nie jest absolutem osobowym, Jezus jest tylko człowiekiem, który odkrył boga w sobie. Mówiąc krótko typowy New Age. Powiedział również o tym, że wystąpił z Kościoła, choć wcześniej był zaangażowany, bo nawet grał w jakiejś scholii etc. Próbowałem go przekonywać i ukazywać błędy w jego rozumowaniu, ale nie jest to proste, kiedy ktoś odrzuca jakiekolwiek definicje i po swojemu definiuje wszystko. Całe to spotkanie uzmysłowiło mi jak wielkim darem od Boga jest wiara, za który jestem Mu bardzo wdzięczny. Ale jest to dar, o który mamy się troszczyć, bo możemy go stracić i pogubić się, a w konsekwencji usłyszeć, to, co te nieroztropne panny: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Z drugiej strony zmartwiło mnie to, jak ludzie potrafią sami sobie życie komplikować. To, że ten spotkany człowiek uważa się dziś za szczęśliwego, nie oznacza, że takim będzie zawsze, bo w jego sercu nie ma prawdziwego Boga, który mógłby to serce wypełnić i zaspokoić w pełni.


Pozdrawiam i błogosławię ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...